Konstantino Daragano seminaras: "Chorarinė astrologija"


gruodžio 02, 2017 - 10:00 val.
Slucko g 8, Vilnius

Gruodžio 2- 3d. Dvasinio tobulėjimo centras „Sadhana“ kviečia į astrologijos Meistro Konstantino Daragano (Ukraina) dviejų dienų seminarą: „Chorarinė astrologija“.
* Dalyvių skaičius yra ribojamas.
* „Ecotel Vilnius“ viešbučio konferencijos salės durys bus atidaromos 9:30val.
* Pinigai už mokymus nėra grąžinami, todėl jeigu negalėsite dalyvauti, tuomet pasirūpinkite, kad vietoj jūsų dalyvautų kitas žmogus. Praneškite apie tai iš anksto.

* Pertraukų metu prašome leisti pailsėti ir neklausinėti dėstytojo apie savo asmeninius reikalus, o klausimus susijusius su astrologija pateikti seminaro metu.
* Dalyviams leidžiama daryti įrašą, bet prašome jo neplatinti kitiems. Filmuoti draudžiama.
* Pertraukų metu prašome leisti pailsėti ir neklausinėti dėstytojo apie savo asmeninius reikalus, o klausimus susijusius su astrologija pateikti seminaro metu.
* Seminaro metu bus fotografuojama ir galimai filmuojama, tad jeigu nenorite to, tuomet praneškite apie tai „Sadhana“ centro vadovei.

Seminaro kaina:
Pirmiesiems 10 dalyvių- kaina 120Eur
sekantiems 10 dalyvių- kaina 130Eur
dar sekantiems 10 dalyvių – kaina 135Eur
dar sekantiems 10 dalyvių- kaina 140Eur
Sekantiems užsiregistravusiems- kaina 150Eur

Registracija su užskaitoma tik atlikus pavedimą. Prieš atliekant pavedimą būtina pasiskambinti tel +370 696 08 147 (ne sms) arba sadhana.centras@gmail.com ir sužinoti ar liko vietų, sumą bei sąskaitos numerį.
Kontaktinis asmuo: Lana Kutkytė

Kadangi dėstytojas ves seminarą rusų kalba, aprašymą pateikiame taip pat rusų kalba:

План

1. Вступление

Знакомство. Установление личного контакта, формирование группового поля. Особенности данного семинара, совмещение двух специфичных тем. План семинара. Гороскопы событий (ицнепции). Особенности хорарной техники в астрологии, ее особенности, преимущества и недостатки.

2. Хорарная техника

2.1. Общие особенности хораров. Построение хорарной карты – время и место хорарного вопроса. Хорарные и не хорарные вопросы. Кверент и квезит. Система домов. Планеты, аспекты, орбисы. Бенефакторы и малефакторы. Сила планет. Рецепции. Производные дома. Роль Луны. Практикум.

2.2. Понятие о радикальности хорара. Хорар как процесс, а не как событие. Прошлые события. Вопрос и вопрошающий. Старые правила (Асц в первых и последних трёх градусах, „Сожженный Путь“, свободный уход Луны, „поражение“ астролога в карте, согласование вопроса и часа). Относительная радикальность карты.

2.3. Хорарное завершение. Признаки завершения и прерывания вопроса. Передача света, собирание света, диспозиция, взаимная рецепция. Помехи в завершении вопроса – фрустрация, запрет, препятствие и сдерживание, рефранация. Два способа определения времени завершения. Примеры.

2.4. Типовые решения в хорарах.

2.4.1. Вопросы об отношениях. Будут ли отношения? О честности компаньона или супруга. Вопросы об интимных отношениях, судебные процессы, споры, конфликты. Примеры и практикум.
2.4.2. Вопросы об успехе в работе, карьерных притязаниях, творческих планах. Покупки. Примеры и практикум.
2.4.3. Вопросы об искренности совета и об истинности информации. Примеры и практикум.
2.4.4. Есть ли опасность? Примеры и практикум.
2.4.5. Выбор из нескольких вариантов, родственные и неродственные дома. Примеры и практикум.
2.4.6. Хорарная техника „Да/Нет“. Примеры и практикум.